Asiakastutkimuksen tulos

Kysely rakennettiin viidestä osioista, joihin toivottiin vastauksia Kauppakeskus Tavastilassa asioinneilta asiakkailta. Toteutus tapahtui ajalla 28.4. – 25.5.2012. Kyselyn rakenne eteni asiakkaan taustatiedoista, kauppakeskuksessa asioimiseen, Kauppakeskus Tavastilan ulkoasun arvioimiseen, pysäköintimahdollisuuksiin ja lopuksi vielä kerättiin vapaita ideoita viihtyvyyteen liittyen.
Asiakastutkimuksen tulos on pähkinänkuoressa seuraava;

 

Yleisesti ottaen asiakastyytyväisyystutkimuksen tulosten (315 vastaajaa) perusteella voimme todeta, että Kauppakeskus Tavastilassa asioineet asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä Tavastilan siisteyteen, palvelutarjontaan ja kyselyyn vastanneista asiakkaista valtaosa totesi, että Kauppakeskus Tavastilassa on miellyttävä asioida. Kehitysehdotuksena nousi selkeästi toive, että miesasiakkaille kaivataan lisää palveluja, naisasiakkaille niitä taas löytyy Tavastilasta riittävästi.

 

Asiakastapahtumien määrä ja laatu on koettu olevan kauppakeskuksen kokoon nähden hyvää, ja Tavastilan näkyminen ilmoituksin ja artikkelein on ollut huomattavaa.

 
Rakennustyömaan alle menetetty pysäköintimahdollisuus nousi vastauksissa voimakkaasti esille. Kauppakeskus Tavastilan Yrittäjäyhdistys Ry on tehnyt Hämeenlinnan Kaupungille vetoomuksen, jotta Eteläkadun puoleiset pysäköintipaikat saataisiin veloituksettomiksi ja näin saataisiin helpotusta rakennustyömaan aiheuttamiin pysäköintihaasteisiin.

 
Erityistä huomiota meidän tulee kiinnittää valon määrään ja tunnelmaan, joka kaipaa päivitystä ajan mukaiseksi. Olemmekin ottaneet vinkistä vaarin ja lähteneet työstämään keinoja, joilla tämä asia tulee muuttumaan paremmaksi.

 
Kiitos kyselyyn vastanneille asiakkaille!

Julkaistu 21.06.2012